Professorer: Rättsläkarnas integritet är hotad

Flera specialister i rättsmedicin säger nu upp sig för att de känner samvetsstress inför Rättsmedicinalverkets metod för åldersbedömning. Det är mycket olyckligt om rättsläkare tvingas överge sin integritet på grund av politiska viljeyttringar, skriver landets tre professorer i rättsmedicin.

Publicerad
Magnet­kamera används för ålders­bedömning.

Magnet­kamera används för ålders­bedömning.

Foto: Johan Nilsson/TT
Annons

Med anledning av debatten kring Rättsmedicinalverkets modell för ålders­bedömningar har vi, landets tre professorer i rättsmedicin, kontaktats av företrädare för asylsökande med önskemål om en second opinion avseende enskilda bedömningar ­utifrån denna modell. Vi har även från rättsläkarkolleger och läkare med annan specialisttillhörighet fått frågan om hur vi förhåller oss till kritiken mot RMV:s modell. Vi har följt debatten och redovisar här kort vår syn på ­saken.

Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons