Tre av fyra vindkraftverk får nobben – satsning hotad

Sveriges åtaganden att skydda samekulturen går tvärtemot landets planer på en kraftigt utbyggd vindkraft. Nu äventyras hela satsningen efter en färsk dom i Mark- och miljööverdomstolen, anser branschföreningen Svensk Vindenergi.

– Som det ser ut nu vet vi inte var i den norra delen av Sverige det går att få tillstånd för vindkraftverk, säger Charlotte Unger Larson, vd för Svensk Vindenergi.

Joel Dahlberg, Jonas Fröberg
Publicerad
Annons

SvD har i ett antal artiklar visat hur samernas lagstadgade rättigheter som urfolk krockar med regeringens planer vad gäller utvinning av mineraler. Gruvnäringen är emellertid inte den enda bransch som berörs av oklara regler kring markrättigheter. Även vindkraften påverkas.

Regeringen har höga ambitioner när det gäller förnybar energi och en utbyggnad av vindkraften är en central del i detta. Riksdagen har beslutat om en så kallad planeringsram till år 2020 för 30 terawattimmar vindkraft, varav 20 på land och 10 till havs. Enligt en färsk rapport från Energimyndigheten är det just vindkraften som har störst potential för förnybar el i Sverige.

Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons