Annons

Värdefulla steget – för ditt företag

Jenny Rundbladh, pensionsexpert på SPP.
Jenny Rundbladh, pensionsexpert på SPP.

För de flesta företag är tjänstepensionen den näst största personalkostnaden. För att maxa värdet kan det vara värt att involvera rätt roller när det kommer till utvärdering av leverantörer, något som ofta missas, menar Jenny Rundbladh, pensionsexpert på SPP.

Den som jobbar med HR-frågor har ett stort ansvar att locka de skarpaste talangerna, men också för att få de bästa anställda att stanna kvar. Konkret handlar det om att skapa ett relevant helhetserbjudande till medarbetarna, där mycket tyder på att tjänstepensionen blir ett allt viktigare konkurrensmedel.

– Det kan vara en fördel att såväl VD, CFO, HR-partner, hållbarhetchef som administratörer är involverade i valet av pensionsleverantör eller åtminstone får en presentation kring hur de olika rollerna på bästa sätt kan bli tillgodosedda. Alla har en viktig roll i att säkerställa att lösningen blir enkel, digital och lätt att kommunicera kring enligt Jenny Rundbladh.

Tydligare krav på företagets tjänstepensionsleverantör

För de företag som antingen står inför att köpa in tjänstepension eller vill utvärdera sin befintliga leverantör finns många fördelar med att HR-avdelningen och hållbarhetschefen är delaktiga i kravställandet. Allt mer talar för att det behövs ett tydligt employer branding-perspektiv i utvärderingen av tjänstepensionsleverantörer.

– Allt fler söker sig till arbetsgivare som har en stark värdegrund och som i konkreta exempel kan visa att de är förmånshjältar. Genom att ställa krav på hur er leverantör kan hjälpa er att synliggöra förmånen får både företaget och medarbetarna ett ökat mervärde, förklarar Jenny Rundbladh.

Målgruppsanpassad kommunikation

Att rekrytera rätt kompetens kan vara ovärderligt för företaget och kostnaden att ersätta en anställd beräknas vara upp till 200 procent av personens årslön. Men för att få de anställda att förstå och uppskatta värdet av tjänstepensionen krävs att HR anpassar kommunikationen efter allas olika villkor och livssituation.

– De medarbetare som är 25 år, utan barn, har helt andra prioriteringar än de som närmar sig pension. Se gärna över bland annat pensionsleverantörens möjlighet till personlig rådgivning alternativt generationsanpassade gruppmöten som visar på ett extra engagemang både från pensionsbolaget och er som arbetsgivare. Med gruppinformation och rådgivning kan ni som företag omvandla era leverantörers kompetens till konkret nytta för era anställda.