Prognos: 250 kan behöva intensivvård i Stockholm

 Johanna Sandwall, krisberedskapschef på Socialstyrelsen och statsepidemilog Anders Tegnell.
Johanna Sandwall, krisberedskapschef på Socialstyrelsen och statsepidemilog Anders Tegnell. Foto: Claudio Bresciani/TT

Folkhälsomyndigheten har gjort prognoser över behovet av platser inom vården inför en större spridning, uppdelat på regioner. För Stockholms del kan det handla om uppemot 250 fall på intensivvårdsavdelningarna samtidigt – under den värsta veckan.

Uppdaterad
Publicerad
Annons

Statsepidemilogen Anders Tegnell inledde pressträffen på måndagen med att skicka ett tack till svenska folket.

– Stödet vi fått senaste tiden är helt fantastiskt, säger han.

För att få en bättre bild av hur många som har smittats av coronaviruset i Sverige kommer nu ett tusental slumpmässigt utvalda personer att testas. Folkhälsomyndigheten har också räknat på behovet av platser inom slutenvården och intensivvården vid en större spridning, region för region. Underlaget består bland annat av data från Wuhan i Kina men också från Italien. Prognoserna innefattar inte en eventuell andra- eller tredje våg.

Prognoserna är en slags skattning av hur många patienter som kan behöva sjukhusvård under den svåraste veckan med flest smittande i regionen. För Stockholms del visar prognosen nästan 800 fall inom slutenvården och cirka 250 fall på intensiven – under den tuffaste veckan.

– Tittar man på region Norrbotten däremot handlar det om cirka ett 25-tal fall på intensiven, säger Anders Tegnell.

Socialstyrelsen uppger att regionerna ställer om utifrån skattningarna som Folkhälsomyndigheten gjort, och att det finns positiva signaler om att klara av behovet.

Annons
Annons

Folkhälsomyndigheten anser att de allra flesta personer under 70 år kommer att få lindriga symtom av covid-19 och tillfriskna efter en tids egenvård i hemmet. Beräkningarna ger därför inte en bild av samhällsspridningen totalt sett, utan fokuserar helt på vad sjukvården behöver ha beredskap inför.

Det är fortfarande i Europa som experterna ser den mest intensiva spridningen, men i takt med att USA testar fler så kommer antalet smittade där att öka.

En av de vanligaste frågorna som experterna får är när Sverige kan komma att se ett början på slutet på denna svåra tid, och exceptionella utbrott.

Folkhälsomyndigheten tror på en minskad smittspridning under sommaren, men att det kan komma en andra våg under hösten. Dessa prognoser är dock mycket osäkra, anser Anders Tegnell.

Totalt har nu 25 personer som smittats av coronaviruset dött i Sverige.

– Epidemin i Sverige domineras fortfarande av de som var ute och reste för omkring 14 dagar sedan, säger Anders Tegnell.

Han kommenterar också att vi haft en del fall i Sverige där yngre personer (under 60 år) fått intensivvård, men han poängterar att det inte betyder att risken är lägre än vad myndigheten befarat för de äldre. Fördelningen kommer att ändras när fallen ökar, tror Anders Tegnell.

Socialstyrelsen meddelar att myndigheten jobbar hårt tillsammans med regionerna när det kommer till behovet av skyddsmateriel. Avtalsskrivningar och förhandlingar fortsätter.

– Vi har en otroligt god samordning med Försvarsmakten när det kommer till fältsjukhus i regionerna Västra Götaland och Stockholm, säger Johanna Sandwall, krisberedskapschef på Socialstyrelsen.

Det är oklart exakt när fältsjukhusen kommer vara i drift, men ett par veckor räknar man med.

Arbetsförmedlingen informerade under presskonferensen att det inkommit 18 400 varsel, en siffra som redan är hög men som kan öka snabbt. Hotell- och restaurangbranschen är hårdast drabbat. I mars förra året handlade det om cirka 3 000 varsel. Dock hoppas man att regeringens krispaket kommer ha effekt, så att inte alla varsel leder till uppsägningar.

Annons
Annons
Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons