Därför drabbas vissa hårdare av covid-19

Vissa faktorer spelar större roll för hur den som smittats av coronaviruset klarar sjukdomen och behandlingen. Förutom åldern så har man sett tecken på att personer med fetma och rökare är mer sårbara för covid-19.

Per Kudo
Uppdaterad
Publicerad
Annons

1 / 7

Åldern – viktigaste faktorn att drabbas av corona

Foto: Andreas Hillergren/TT

Folkhälsomyndigheten anser att hög ålder är den främsta riskfaktorn för dem som smittas av det nya coronaviruset. Detta bekräftas av dödstal från olika länder.

Orsaken är troligen att underliggande sjukdomar är vanligare i de övre åldersgrupperna och att immunförsvaret försvagas med åldern.

Av dem som avlidit i Sverige hittills är 87 procent 70 år eller äldre. Dödligheten bland dem konstaterats vara smittade skiljer sig kraftigt åt mellan åldersgrupperna.

Bland personer som är 80 år eller äldre har hittills 26 procent av de konstaterat smittade avlidit i Sverige. Bland dem som är yngre än 50 år ligger dödligheten i stället på 0,5 procent för de som bekräftats vara smittade av covid-19.

Annons
Annons

2 / 7

Hjärt- och kärlsjukdomar försvårande

Foto: Tomas Oneborg

Enligt statistiken blir personer med underliggande sjukdomar oftare mer sjuka av covid-19 än andra. Data från Sverige och andra länder visar att hjärt- och kärlproblem är vanliga bland personer som intensivvårdats.

Enligt Svenska intensivvårdsregistret, SIR, är hypertoni, alltså förhöjt blodtryck, den vanligaste riskgruppen näst efter hög ålder. Hypertoni är betydligt vanligare bland äldre personer, och nästan varannan person över 65 år i Sverige beräknas ha högt blodtryck.

Även personer med kronisk hjärt- och lungsjukdom är vanligt förekommande bland covid-19-patienter som fått intensivvård i Sverige, enligt SIR.

Annons
Annons

3 / 7

Hur påverkas rökare av coronaviruset?

Foto: Magnus Andersson/TT

Det är inte känt exakt hur rökning påverkar risken att bli svårt sjuk av covid-19. WHO skriver dock att flera omständigheter talar för att rökare är mer utsatta.

För det första tror WHO att rökare lättare kan bli smittade än andra, eftersom personerna oftare vidrör sina läppar. Det är också vanligare att rökare har nedsatt lungkapacitet eller en lungsjukdom, vilket gör dem mer sårbara.

En rapport från det amerikanska smittskyddsinstitutet CDC visar att covid-19-patienter som varit rökare oftare behövt intensivvård än andra. Men rapportförfattarna anser att underlaget inte är tillräckligt stort för att dra säkra slutsatser.

Annons
Annons

4 / 7

Är pollenallergiker en riskgrupp?

Foto: Janerik Henriksson/ TT

Enligt 1177 får ungefär en femtedel av svenskarna allergiska besvär orsakade av pollen under våren och sommaren. Ofta leder besvären till astma, vilket likt vissa fall av covid-19 ger andningsbesvär.

Folkhälsomyndigheten anser i nuläget att astmatiker inte tillhör riskgrupperna. Den biträdande statsepidemiologen Anders Wallensten har dock sagt att kunskapsläget kan förändras, och att astmatiker ”skulle kunna vara en riskgrupp”.

Astma- och allergiförbundet har sammanställt information om läget på sin sajt, där pollenallergiker kan få svar på olika frågor.

Annons
Annons

5 / 7

Vad ska personer med diabetes göra?

Foto: TT

Enligt Folkhälsomyndigheten är personer med diabetes överrepresenterade bland dem som blir svårt sjuka av covid-19. Torsten Olbers, överläkare och professor i kirurgi vid Linköpings universitet, säger att alla personer med diabetes troligen inte tillhör riskgruppen.

– Till exempel en helt välfungerande typ 1-diabetiker som är normalviktig har sannolikt inte en större risk, säger han.

Däremot bör personer med svårare former av diabetes och särskilt i kombination med ytterligare riskfaktorer som hög ålder och hjärt- och lungproblem betraktas som en riskgrupp, anser han.

Diabetesförbundet skrev på sin sajt i mitten av mars att det fram till dess inte fanns några rapporterade dödsfall från Italien bland covid-19-patienter med typ 1-diabetes.

Annons
Annons

6 / 7

Är fetma en riskgrupp att drabbas av covid-19?

Foto: Fredrik Sandberg/TT

Enligt Folkhälsomyndigheten finns det tecken på att personer med allvarlig fetma drabbas hårdare av covid-19 än andra.

– Det finns tillräckligt mycket signaler för att säga att åtminstone personer med ett BMI över 40 är en riskgrupp, säger Torsten Olbers.

Han säger att det ännu är oklart varför de här personerna kan bli mer sjuka än andra av covid-19, men att det kan bero på att de ofta har nedsatt lungkapacitet och att det hos personerna är vanligt med en så kallad låggradig inflammation i kroppen.

– Personer med svår fetma utvecklar ofta olika sjukligheter som diabetes, cancersjukdomar, psoriasis och reumatiska sjukdomar, och vi tror att en viktig länk är en obalans i kroppens inflammatoriska system, säger Torsten Olbers.

En försvårande omständighet är att personer med svår fetma är svårare att behandla inom intensivvården. Statsepidemiolog Anders Tegnell har sagt att överviktiga inom intensivvården därför alltid utgör en ”högriskgrupp”.

Annons
Annons

7 / 7

Varför drabbas vissa andra hårdare?

Foto: Stefan Rousseau/AP

Även personer som inte tillhör någon av de utpekade riskgrupperna kan bli svårt sjuk av coronaviruset, men risken är lägre. Varför vissa till synes friska personer ibland drabbas hårt är oklart.

Virologiprofessorn Niklas Arnberg har tidigare sagt till SvD att en förklaring kan vara att personen utsatts för en större mängd virus, vilket kan ha berott på att smittspridaren var väldigt sjuk vid smittoöverföringen.

– De flesta får bara en övre luftvägsinfektion, men det kan vara så att vissa har otur och av någon anledning får en stor dos virus i lungorna, säger Niklas Arnberg.

Annons
Annons
Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons