”Priset för löneskillnaden kvinnor–män: 76 miljarder”

En ny rapport visar att summan för den strukturella löneskillnaden mellan kvinno- och mansdominerade yrken är 76 miljarder kronor per år. Studien, som är den första i sitt slag och som jämför löner i yrken som kan betraktas som likvärdiga, tydliggör snedfördelningen, skriver representanter för ett flertal organisationer.

SvD
Uppdaterad
Publicerad
Eftersom löneökningstakten i industrin sätter normen för övriga arbetsmarknaden kan kvinnodominerade yrken aldrig komma ikapp. Därför bör arbetsmarknadens parter enas om en strategi för att höja lönerna i kvinnodominerade yrken och därmed göra avsteg från normen för vissa yrkesgrupper, skriver författarna.

Eftersom löneökningstakten i industrin sätter normen för övriga arbetsmarknaden kan kvinnodominerade yrken aldrig komma ikapp. Därför bör arbetsmarknadens parter enas om en strategi för att höja lönerna i kvinnodominerade yrken och därmed göra avsteg från normen för vissa yrkesgrupper, skriver författarna.

Foto: Björn Larsson Rosvall/TT (arkiv 2016)
Annons

Att löneskillnaderna mellan kvinnor och män är strukturella betyder att de inte kan förklaras av sådant som krav i arbetet, arbets­tagarnas prestation och skicklighet eller andra uppen­bara skäl. Förklaringen är framför allt att kvinnor och män arbetar i olika yrken och att yrken där kvinnor är i majoritet värderas och lönesätts lägre. Detta kal­las för värdediskriminering.

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons