Annons

Så ska elnätet klara av en ökad efterfrågan

E.ON har tagit fram en ny teknisk lösning som ett komplement för att minska kapacitetsutmaningarna.
E.ON har tagit fram en ny teknisk lösning som ett komplement för att minska kapacitetsutmaningarna.

Det råder en stark elektrifiering i samhället. Elbilar och nybyggnationer av bostäder för privatpersoner och en större efterfrågan hos industrierna.

För att undvika en begränsad kapacitet i elnätet har E.ON tagit fram en digital handelsplats som erbjuder flexibilitet i elnätet.

– Det här kan vara en viktig pusselbit för att lösa utmaningen kring kapacitetsfrågan i elnätet, säger Christoffer Isendahl på E.ON Energidistribution.

Elförsörjningsbehovet har vuxit explosionsartat under de senaste åren. Dessutom kräver omställningen till förnybar och väderberoende elproduktion större flexibilitet. Ibland kommer det att produceras mycket el, när det blåser och solen skiner – ibland mindre när förutsättningarna är de motsatta.

En lösning för den här utmaningen är att investera och bygga ut elnätet, och det är ett arbete som pågår hela tiden – men som också tar lång tid.

Därför har E.ON tagit fram en ny teknisk lösning som ett komplement för att minska kapacitetsutmaningarna. Lösningen är ett nytt system i form av en digital handelsplats för elnätskapacitet. Kunder som är anslutna i ett område där det för tillfället råder kapacitetsbrist kan istället välja att minska sin förbrukning och sälja den kapaciteten på handelsplatsen.

Lösningen går under namnet SWITCH och nyckelordet är flexibilitet.

– SWITCH är som en delad ekonomi, och tjänsten som erbjuds är ”utrymme i elnätet vid en viss tidpunkt”, säger Christoffer Isendahl på E.ON Energidistribution.

Fördelen för kunderna är dels möjligheten att sälja sin elkapacitet och därmed få betalt för den. Dessutom bidrar man till ett flexibelt elsystem som i förlängningen kan innebära att man får ta del av den frigjorda kapaciteten i elnätet. Samtidigt bidrar man också till energiomställningen och ett mer hållbart samhälle, när elektrifieringen av samhället ökar.

– Det här kan vara en viktig pusselbit för att lösa utmaningen kring kapacitetsfrågan i elnätet, i takt med att samhället förväntar sig att elektriciteten finns där och fungerar som den ska, avslutar Christoffer Isendahl.