ANNONS
Scrolla ner till SvDScrolla ner till SvD

”Har vi kapitulerat inför kemikalie­utsläppen?”

Fartyg i Östersjön som rengör lasttankar och släpper ut kemikalierester i havet, vilket ses i den gulaktiga strängen bakom fartyget. Bild från april 2021. (Notera att detta inte är fartyget bakom utsläppet den 17 mars som refereras i texten.)
Fartyg i Östersjön som rengör lasttankar och släpper ut kemikalierester i havet, vilket ses i den gulaktiga strängen bakom fartyget. Bild från april 2021. (Notera att detta inte är fartyget bakom utsläppet den 17 mars som refereras i texten.) Foto: Kustbevakningen

Nuvarande system för transporter av industri­kemikalier med fartyg medför stora och ohållbara utsläpp till havet, skriver Kjell Larsson, professor emeritus i sjöfarts­vetenskap.

Publicerad

Flera miljoner ton industrikemikalier, utöver råolja och mineralolje­produkter, transporteras varje år med särskilda kemikalietankfartyg i Östersjön. Huvuddelen av dessa hundratalet olika kemikalier som transporteras i bulk är skadliga för miljön om de kommer ut i havet. Det finns såväl internationella konventioner som nationella lagar som reglerar hur kemikalier av olika farlighetsgrad får transporteras med fartyg och hur stora mängder kemikalierester som får släppas ut i havet efter tank­rengöringar. Men tyvärr är nuvarande regelverk alltför tillåtande och de regler som finns följs långt ifrån alltid.

Laddar…