Foto: Alamy, Malin Hoelstad. Illustration: Staffan Löwstedt

”Det absolut bästa och sämsta som kan hända”

Anders Hansen fick exklusiv tillgång till en av världens mest avancerade AI – och gav den två konkreta uppgifter att lösa. Resultatet ruskade om hans värld.

Uppdaterad
Publicerad

Häromveckan hade jag förmånen att, i brist på bättre ord, kommunicera med en av världens mest avancerade AI (artificiell intelligens).

Artificiell intelligens är intelligens som inte sitter i hjärnor. Det är alltså ett avancerat program i en dator jag kommunicerar med, och just detta är utvecklat för att vara en intressant samtalspartner. Ett sätt att skapa ett sådant program är att låta AI:n öva på texter, till exempel artiklar som denna. Genom att dölja ett ord i artikeln och försöka gissa vilket ordet är, kan den därefter justera sin gissning för ett nytt dolt ord.