Varför finns det så få stavkyrkor i Sverige?

Hedareds kyrka i Västergötland, den enda bevarade svenska stavkyrkan.
Hedareds kyrka i Västergötland, den enda bevarade svenska stavkyrkan. Foto: Mikael Gustafsson/IBL

”Inom kulturhistorien talar man om olika typer av gamla träkyrkor – så kallade stavkyrkor och så kallade timmerkyrkor. Är det två termer för samma kyrkotyp, eller finns det någon egentlig skillnad?”

Publicerad
Annons

Ja, det finns det. Stavkyrkorna är äldst. De restes här och var i Norden under vikingatid och äldre medeltid. Termen syftar på byggnadstekniken: stavkyrkorna konstruerades av kraftiga stående väggplankor av ek (”stavar”), sammanfogade med varandra och placerade i en ränna i marken. Om kyrkan var stor stöttades taket dessutom av stolpar. För att hindra att stavarna förstördes av markens fukt infogades de i en ram av syllar, som var placerade på en låg grund av stenar. Åtskilliga stavkyrkor har bevarats i Norge, men i övriga Norden ersattes de tidigt av andra konstruktioner. Som exempel kan nämnas att Lund fick elva stavkyrkor från 900-talets slut till mitten av 1000-talet, men de tycks ha ersatts av stenkyrkor redan under andra hälften av 1000-talet. Den enda bevarade svenska stavkyrkan finns i västgötska Hedared, rest under åren kring 1500 som ersättning för en äldre kyrka. Vi har ingen aning om varför hedaredsborna gjorde detta i ett så sent skede av historien, men faktum kvarstår (jag har bloggat om Hedared vid ett tidigare tillfälle).

Under 1100- och 1200-talen fortsatte man att resa träkyrkor i Sverige, men inte med stavteknik utan med liggande furu- och ekstockar. Väggarna hade en skyddande spåntäckning. Det är dessa konstruktioner som brukar kallas timmerkyrkor. Få har överlevt intill våra dagar, huvudsakligen eftersom fler än hundra revs på 1700- och 1800-talen för att ersättas av stenkyrkor. På senare tid har de – liksom norska stavkyrkor – dessutom utsatts för anlagda bränder. Den äldsta ännu existerande svenska timmerkyrkan är Granhults kyrka i Småland, byggd under åren strax efter 1217.

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons