”Många med psykisk ohälsa får inte rätt behandling”

I dag erbjuder primärvården relativt sällan psykologisk eller psykosocial behandling vid lindrig eller måttlig psykisk ohälsa. Evidensbaserad behandling i primärvården skulle kraftigt minska den psykiska ohälsan, skriver flera debattörer.

SvD
Publicerad
Annons

Psykisk ohälsa ökar kraftigt i samhället, men de flesta med dessa problem får inte adekvat hjälp. Socialstyrelsen rekommenderar i första hand psykologisk behandling vid depression och ångestsyndrom, två av de vanligaste psykiatriska diagnoserna. I Sverige råder brist på psykologisk kompetens inom primärvården, behandlingen som erbjuds är i huvudsak medicinsk. Den är betydligt ­mindre effektiv än psykologisk behandling vid lindrig till måttlig psykisk ohälsa. Patienterna får alltså inte den mest lämpliga behand­lingen, vilket resulterar i fördröjt tillfrisk­nande, långa sjukskrivningar samt en överkonsumtion av akutsjukvård – helt i onödan.

Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons