Leonor Antunes, Discrepancies with G.G.Ny blick på undanskymd designhistoria

Leonor Antunes, Discrepancies with G.G. Installationsvy på Tensta konsthall.
Leonor Antunes, Discrepancies with G.G. Installationsvy på Tensta konsthall. Foto: Jean-Baptiste Beranger

Att besöka Leonor Antunes utställning i Tensta är att stifta bekantskap med former som är familjära, men samtidigt helt nya. Johan Deurell tycker sig möta en alternativ modernism med plats för det hantverksmässiga.

Johan Deurell
Publicerad
Annons

Den portugisiska konstnären Leonor Antunes (f. 1972) intresserar sig för designhistoria. I utställningen ”Discrepancies with G.G.” på Tensta Konsthall har modernistiska möbler, arkitektoniska detaljer och ritningar inspirerat en serie installationer.

Utställningen består av flera verk som tillkommit under de senaste tre åren. En gemensam nämnare är att verken refererar till välkända (enligt konsthallen bortglömda), oftast kvinnliga formgivare som Eileen Grey, Charlotte Perriand och Greta Magnusson Grossman. Titelns ”G.G.” står alltså för den svensk-amerikanska formgivaren Greta Magnusson Grossman (1906–99), medan diskrepanserna hintar om att konstverken också avviker: kanske från Greta, kanske från modernismen eller kanske från vår syn på den?

Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons