”Andra länder kan vägleda om kolinlagring”

Politiken kommer att behöva styra mot ökad kolinlagring i skog och mark, menar debattören.
Politiken kommer att behöva styra mot ökad kolinlagring i skog och mark, menar debattören. Foto: Hasse Holmberg/TT

Genom att ta del av internationell forskning och praktisk erfarenhet av styrmedel för kolinlagring har Sverige stora möjligheter att införa en effektiv klimat­politik. Det skriver Ing-Marie Gren i en replik.

Publicerad
Annons

Det kan tyckas självklart att en effektiv klimat­politik är att föredra framför en ineffektiv sådan, då den senare kan innebära onödigt höga kostnader för att uppnå satta klimatmål. John Hassler har därför helt rätt i att kritiken mot att ta bort reduktions­plikten är missriktad, och att en effektiv klimat­politik för att uppnå det svenska målet om en minskning av de utsläpp som inte ingår i utsläpps­handeln med 50 procent kräver ett betydligt bredare perspektiv än ett snävt fokus på transport­sektorn. Han pekar också mycket riktigt på de möjligheter till åtgärder med låga kostnader som finns utanför transport­sektorn såsom ökad kolinlagring i växter och mark. Däremot är slutsatsen om magra bidrag från forskningen om effektiva styrmedel tveksam. Det gäller definitivt den svenska klimat­debatten, men inte den internationella forskningen och klimat­politiken i praktiken.

Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons