Martin Kragh:Sovjetiskt internet skulle ersätta Stalin

Under efterkrigstidens tekniska kapprustning insåg både USA och Sovjet fördelarna med ett vidsträckt informationsnätverk. Det ena projektet skulle resultera i dagens internet, medan det andra förblev en orealiserad dröm om att koordinera hela den sovjetiska byråkratin.

Martin Kragh
Publicerad
Annons

Det kalla kriget var en strid om ideologi, politiska principer och territorium, men också om teknologi. Andra världskrigets slut följdes av en kapprustning mellan USA och Sovjetunionen om kärnvapen, raketer, satelliter och rymdfarkoster, och under lång tid föreföll båda blocken upprätthålla militär paritet. Datorn spelade en central roll och var en förutsättning för styrningen av raketer och Sputniks omloppsbana, men endast i en av stormakterna utvecklades vad som skulle bli internet. Att sovjetiska forskare försökte bygga ett allomfattande nationellt datornätverk har blivit belyst först efter kommunistsystemets sammanbrott.

Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons