Annons

Förvaltaren: Därför ska du investera i reala tillgångar

PO Nilsson är förvaltare av fonden Realinvest.
PO Nilsson är förvaltare av fonden Realinvest. Foto: PriorNilsson, Colourbox.

Osäker på vad du ska investera dina pengar i?

Här förklarar fondförvaltaren PO Nilsson varför reala tillgångar kan vara ett bra val.

Aktiefonden Realinvest fokuserar på nordiska bolag med en stor andel reala tillgångar som exempelvis bolag i fastighetsbranschen, skogsindustrin, råvaruindustrin samt kraftindustrin.

Sedan fonden startade i september 2013 har den haft en mycket bra utveckling.

– Sedan start gått upp med hela 162 procent per sista maj i år, vilket kan jämföras med Stockholmsbörsen som är upp med 72 procent under samma period, dessutom har detta skett till en lägre risk. Fonden passar väl in som byggsten i en portfölj då den är defensiv till sin karaktär genom sina investeringar i reala tillgångar, säger PO Nilsson, förvaltare av Realinvest.

EXTERN LÄNK:

Läs mer om fonden här

Kan skydda mot inflation

Reala tillgångar ger investeraren bra riskspridning eftersom reala tillgångar har låg korrelation med aktie och räntemarknaden. Fastigheter är i högre grad beroende av ett lands BNP-utveckling medan råvaror har haft en negativ korrelation med aktiemarknaden när man studerat långa tidshorisonter.

Reala tillgångar ger även ett skydd mot inflation då priserna på reala tillgångar ofta är stabila eller stigande i en sådan miljö. Skog är en tillgång som har en låg korrelation med börsen oavsett om det är högkonjunktur eller lågkonjunktur samtidigt som skogen fortsätter att växa och ge avkastning oavsett om solen skiner eller inte.

– Men den viktigaste parametern till att investera i reala tillgångar är deras förmåga att generera stabila kassaflöden. Bolag med hög andel reala tillgångar har ofta väldigt stabila kassaflöden, exempelvis är intäkten för en fastighet regelbunden. Pengarna kommer in på kontot i slutet av månaden när hyresgästerna har betalat in sina hyror, till skillnad från aktier som har utdelning en gång om året, säger PO Nilsson.

EXTERN LÄNK:

Läs mer om fonden här

Investerar i stora bolag

Realinvest investerar framför allt i stora bolag med stabila balansräkningar, hög utdelning och en attraktiv värdering. Det är en koncentrerad fond med 25–30 innehav som kan placera i aktier utan geografisk inskränkning.

– I praktiken innebär det att vi framför allt placerar i aktier i Norden. Telia är just nu ett stort innehav i portföljen, där den reala tillgången är deras fiber och telenät. Vi tycker inte att marknaden riktigt har prisat in värdet av detta i aktien och nu när Telia till stor del gjort sig av med de kritiserade verksamheterna i Eurasien och i Turkcell ser vi att värdet av näten blir mer tydligt och att aktien kan värderas närmare nordiska konkurrenter som Elisa. Telia är en aktie med låg fallhöjd och möjlighet till bra avkastning, säger PO Nilsson.

– Ett annat stort innehav är SCA där vi ser att värdet av skogen är mycket mer synligt efter förra årets uppdelning av bolaget och att SCA kommer ha en kraftig resultatförbättring framöver, vilket inte till fullo ligger i marknadens prognoser, avslutar PO Nilsson.

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att en investerare får tillbaka hela det insatta kapitalet. En investering i fonden bör betraktas som en långsiktig placering. Mer information om fonden, informationsbroschyr och fondfaktablad finns tillgängliga på vår hemsida. Hel och halvårsrapporter kan du enkelt beställa på vår hemsida.