Illustration: Thomas Molén
Illustration: Thomas Molén

”Roboten får ny roll – mer hygienisk än människan”

Genombrottet kommer – fördelarna med robotar och AI inom sjukvården och omsorgen uppenbarar sig mitt under pandemin för allt fler. Det säger Barbara Czarniawska, professor i företagsekonomi verksam vid Handelshögskolan i Göteborg och Göteborgs universitet.

Mikael Törnwall
Publicerad

Troligtvis är det inom sjukvården och omsorgen som förändringen kommer att bli störst när det gäller hur robotar används. Jag tror till exempel att äldre som fram tills idag har varit rädda för tekniken nu kommer att se fördelarna och bli övertygade om att det är mycket mer hygieniskt att bli vårdad av en robot än av en människa.