”Facken måste kräva sänkta ingångslöner”

Sven-Olov Daunfeldt och  Caspian Rehbinder.
Sven-Olov Daunfeldt och Caspian Rehbinder. Foto: Pressbilder

Höga ingångslöner slår hårt mot lågutbildade unga och nyanlända. När konjunkturen vänder nedåt riskerar utanförskapet på arbetsmarknaden att förvärras och cementeras, skriver professor Sven-Olov Daunfeldt och
Caspian Rehbinder, Timbro.

Publicerad
Annons

Vi har en lång högkonjunktur i ryggen. Trots det är arbetslösheten bland utrikes födda i arbetsför ålder över 17 procent – mer än fyra gånger så hög som bland inrikes födda. Antalet arbetslösa utrikes födda är idag fler än arbetslösa inrikes födda, trots att de bara utgör är en femtedel av befolkningen. Ingenstans i Europa är sysselsättningsgapet mellan inrikes och utrikes födda större än i Sverige.

Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons