”Stryp inte debatten om socialtjänsten”

Foto: Staffan Löwstedt

I en replik ger debattörer uttryck för en syn på socialtjänstens verksamhet som hindrar en diskussion om hur människors hjälpbehov ska tillgodoses på ett så bra och effektivt sätt som möjligt. Det skriver juristen Carl-Gustaf Tryblom i en slutreplik.

Publicerad
Annons

I en artikel på SvD debatt 30/10 lämnade jag några konkreta förslag på hur man kan effektivisera socialtjänstens verksamhet. En huvudpunkt i mitt förslag var att man behöver fundera på om det finns uppgifter som kan utföras bättre och på ett mer kostnadseffektivt sätt utanför socialtjänsten. Marcus Herz, Carin Caudra och Philip Lalander vid Universitetet i Malmö har skrivit en replik. De anser att flera av mina förslag är kontraproduktiva. Först och främst invänder de att jag i min text inte har beaktat en internationell definition av vad som socialt arbete. Att i ett lagstiftningsarbete utgå från sådana definitioner för tankarna till någon form av begreppsjurisprudens som var populär i Tyskland på 1800-talet.

Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons