Kött kan bli en bristvara – om skolorna stänger ner

Jordbruksverket varnar för att ett bortfall i slakterierna på 20 procent av personalstyrkan kan leda till en kritisk situation.
Jordbruksverket varnar för att ett bortfall i slakterierna på 20 procent av personalstyrkan kan leda till en kritisk situation. Foto: Tomas Oneborg

Det kan bli brist på kött och sallad i butikerna om skolorna stänger. Det säger Jordbruksverket och LRF till SvD.

– Livsmedelsindustrin påverkas om barnomsorgen inte fungerar, säger utredaren Magnus Olsson.

Publicerad
Vårbruket kan försenas, det  kan leda till brister i kedjan av matförsörjning.

Vårbruket kan försenas, det kan leda till brister i kedjan av matförsörjning.

Foto: Johan Nilsson/TT
Kris i slakterierna – om det blir ett större personalbortfall.

Kris i slakterierna – om det blir ett större personalbortfall.

Foto: Poppe, Cornelius/TT
Annons
Vårbruket kan försenas, det  kan leda till brister i kedjan av matförsörjning.

Vårbruket kan försenas, det kan leda till brister i kedjan av matförsörjning.

Foto: Johan Nilsson/TT

Coronavirusets utbredning kan snart påverka matförsörjningen i Sverige. Det framgår av dokument som SvD tagit del av från Jordbruksverket.

Gymnasieskolorna har redan stängt sina lokaler och gått över till distansundervisning.

Näst på tur kan för- och grundskolor stå, även om det i dag är oklart huruvida de stängs. Under onsdagen klubbade riksdagen ett lagförslag som ger regeringen rätt att stänga landets skolor.

Vi flaggar upp för det, att det kan bli en kritisk slaktkapacitet.

Om även de yngre barnen ska stanna hemma väntas många arbetande föräldrar också behöva vara hemma. Jordbrukssektorn är en av de kritiska verksamheter som då kommer att påverkas vilket påverkar den svenska matförsörjningen.

Vårbruket kan försenas, det kan leda till brister i kedjan av matförsörjning. Foto: Johan Nilsson/TT

I dokumentet från Jordbruksverket, som görs på uppdrag av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), illustreras ett scenario där det sker ett personalbortfall på 20 procent inom jordbrukssektorn.

Annons
Annons

Tidsmässigt sammanfaller bortfallet, om till exempel skolor stänger eller om personal blir sjuka, med vårbruket.

– Personalbrist gör att vårbruket försenas, det kan få konsekvenser på skördenivåerna. Sådden av spannmålen blir försenad. Det får inga konsekvenser under den här perioden, men det kan bli till årets skörd och till hösten, säger Magnus Olsson, utredare på myndigheten.

Situationen kan bli än mer kritisk om personalbortfallet dubbleras, till 40 procent, eller om nyckelpersoner försvinner, enligt Jordbruksverket.

”Det kan också konstateras att jordbruk i många fall är små arbetsplatser där det kanske bara är en eller två personer som är kontinuerligt sysselsatta. I detta fall kan ett sjukdomsfall innebära att 100 procent av personalen är frånvarande”, skriver Jordbruksverket i sin analys.

Den största oron är enligt Jordbruksverket foderförsörjningen till djur. Om det uppstår problem i logistiken mellan EU och Sverige, eller om hälsoläget försämras bland personal.

Livsmedelsindustrin påverkas om barnomsorgen inte fungerar.

Försörjningskedjan är av ”central och strategisk betydelse för samhället, livsmedelproduktionen och djurvälfärden”, skriver Jordbruksverket.

– Det här är en personalkrävande sektor så det är viktigt och värdefullt att skolor och barnomsorg fungerar. Livsmedelsindustrin påverkas om barnomsorgen inte fungerar, det kan ha en påverkan på livsmedelsförsörjningen. Allt hänger på att det finns reservpersonal, säger Magnus Olsson.

Lantbrukarnas riksförbund, LRF, påpekar att skördetiden är en personalintensiv period. Om det brister här kommer det att ge en direkt effekt i mathyllorna.

Annons
Annons
Kris i slakterierna – om det blir ett större personalbortfall.

Kris i slakterierna – om det blir ett större personalbortfall.

Foto: Poppe, Cornelius/TT

– Det är till exempel gurksäsong nu, sen handlar det om brist på sallad, tomater och färska varor, säger Anders Holmstig, vice vd på LRF.

– Det i kombination med den utländska arbetskraft som inte längre kan komma hit, de här är frågor vi arbetar mycket med just nu, säger han.

Kris i slakterierna – om det blir ett större personalbortfall. Foto: Poppe, Cornelius/TT

Samtidigt varnar Jordbruksverket för att ett bortfall i slakterierna på 20 procent av personalstyrkan kan leda till en kritisk situation.

– Vi flaggar upp för det, att det kan bli en kritisk slaktkapacitet. Det kan hända att djurmängden i stallarna ökar, här är det viktigt att ha ett kontinuerligt flöde.

För att primärproduktionen ska fungera så är det viktigt att slakten fungerar annars blir det för trångt i stallarna.

Betyder det här att det blir mindre kött i butikerna?

– Det blir inte ett fullständigt stopp, men det påverkar mängden som slaktas. För att primärproduktionen ska fungera så är det viktigt att slakten fungerar annars blir det för trångt i stallarna, vi är beroende av att de här flödena fungerar.

Livsmedelsverkets lägesbild från den 16 mars säger att det finns brist eller störningar inom några områden i kedjan av matförsörjning, bland annat en hög efterfrågan på varor med lång hållbarhet.

– Det finns gott om mat idag, jag har inga andra signaler, men det fulla utbudet finns inte hela tiden, säger Therese Frisell, rådgivare hos Livsmedelsverket.

Ungefär hälften av det som konsumeras i matbutikerna är importerat, och de transporterna fortsätter enligt Livsmedelsverket att rulla in i Sverige.

Livsmedelsverket säger till SvD att man delar uppfattningen om vissa orosmoln inom den inhemska matproduktionen.

Annons
Annons
Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons