”Bland alla perspektiv – varför enbart lyfta genus?”

Bo Rothstein, professor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet.
Bo Rothstein, professor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet. Foto: Johan Wingborg

Vetenskapsrådet generaldirektör är svaret skyldig till varför enbart genusperspektivet anses så viktigt att forskare just skall beakta dess relevans, skriver professor Bo Rothstein i en replik.

Publicerad
Annons

Vetenskapsrådets generaldirektör Sven Stafström försvarar kravet på att forskare när de söker forskningsanslag från rådet särskilt skall beakta genusperspektivet i deras forskningsprojekt med att detta enbart krävs om detta särskilda perspektiv är relevant. Gott så och jag tillhör dem som anser att ett sådant perspektiv i många fall är relevant. I de forskningsprogram jag ansvarat för har detta som regel varit med och visat sig ge viktiga resultat. Ett exempel är en nyligen publicerad antologi med titeln ”Gender and corruption” med mina kolleger Helena Stensöta och Lena Wängnerud som redaktörer.

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons