”Oacceptabel risk om inte försvarsförmågan säkras”

Försvarsövning vid Tofta skjutfält på Gotland.
Försvarsövning vid Tofta skjutfält på Gotland. Foto: Tomas Oneborg

Det moderna totalförsvar som försvarsberedningen enats om utgör ett absolut minimum för Sveriges säkerhet och försvar. Riksdagen måste tillskjuta de medel som krävs, skriver Tomas Bertelman och Sven Hirdman.

Publicerad
Annons

I september skall regeringen lägga fram propositionen till grund för ett nytt långsiktigt totalförsvarsbeslut från och med 2021. Det är viktigt för Sveriges internationella trovärdighet att beslut om vår försvars- och säkerhetspolitik fattas med så bred politisk enighet som möjligt. Det är anledningen till att dessa beslut bereds i den parlamentariskt sammansatta försvarsberedningen, som i två rapporter, ”Motståndskraft” och ”Värnkraft”, lämnat förslag om Sveriges framtid totalförsvar. Dessa rapporter uttrycker en brett förankrad, partiöverskridande samsyn om både den säkerhetspolitiska omvärld som Sverige har att förhålla sig till, och hur det svenska försvaret måste utvecklas för att kunna säkra vår frihet och oberoende i en värld som blir alltmer komplicerad och riskfylld. Slutsatser och förslag utgör en noga avvägd helhet som syftar till att skapa en trovärdig krigsavhållande förmåga. Ett sådant totalförsvar skulle också avsevärt stärka vår förmåga att hantera fredstida kriser, till exempel den pandemikris vi nu genomlever.

Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons