Flasknosdelfiner i fångenskap.
Flasknosdelfiner i fångenskap. Foto: TT

Första ordet som översatts från delfinspråket

Forskaren Denise Herzing använder digital teknik för att översätta delfinspråk till människospråk och tvärtom. Delfinöversättningsprogrammet ger människor en möjlighet till mer omfattande kommunikation med delfiner.

Publicerad

Neurovetaren John Lilly inrättade på 1960-talet på den västindiska ön Saint Thomas ett laboratorium för att undersöka delfiner. Delfinerna kunde frambringa människoliknande ljud genom sitt blåshål, och Margaret Lovatt, en ung kvinna som var intresserad av delfiner men inte hade någon forskningsbakgrund, ville undersöka om man kunde lära dem tala genom en nära relation och mycket träning.