”Att inte debattera är inte ett alternativ”

Foto: Science Photo Library/TT

Om vi underlåter att ta en debatt i samhället för att vi tycker att deltagarna är okunniga är vi ute på djupt vatten. I klarspråk – då sköter vi inte vårt arbete. Det skriver debattörer i en slutreplik om genteknik.

Publicerad
Annons

Professor Torbjörn Fagerström, ekolog, och docent Jens Sundström, växtfysiolog, polemiserar mot vårt debattinlägg om den nya genredigeringstekniken CRISPR (”gensaxen”) och dess tillämpning. I sak är vi alla överens: det är tillämpningar av nya teknologier som skall bedömas ur ett etiskt, juridiskt, humanistiskt och politiskt perspektiv, inte tekniken i sig; eller som författarna skriver med hänsyn till den tidigare och besläktade GMO-debatten: ”det är grödornas egenskaper, inte vilken teknik som använts, som är relevant”. Med en sådan utgångspunkt kan samhället fatta regulatoriska beslut som är meningsfulla och som håller över tid. Det sistnämnda är särskilt viktigt i vårt tidevarv där den tekniska utvecklingen sker i en rasande fart.

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons