Foto: TT Illustration: Staffan Löwstedt

”Horace Engdahl talar förstås inte för Akademien”

Hur mycket har egentligen förändrats i Svenska Akademien? Flera bedömare anser att valet av Handke som pristagare är helt i linje med de preferenser som präglade kretsen runt tidskriften Kris på 1980- och 90-talen, där Anders Olsson och Horace Engdahl var tongivande.

Elisabet Andersson
Publicerad

Det fanns en tydlig berättelse. Akademien hade lyckats ta sig igenom krisen. Horace Engdahl var ute ur Nobelkommittén, Katarina Frostenson hade lämnat sin stol. En ny priskommitté med externa ledamöter hade säkrat att Nobelpriset blev kvar hos Akademien.

Genom en rad nyinvalda ledamöter skulle den sargade församlingen dessutom bli fulltalig igen – för första gången på 30 år. I maj 2019 talade dåvarande ständige sekreteraren Anders Olsson triumfatoriskt om ”en slutpunkt” och en dröm som skulle förverkligas.