Jobb till nyanlända – så borde M göra

PODD | 17 oktober. I dagens avsnitt av Ledarredaktionen diskuteras arbetslöshet hos utrikesfödda. Lyssna direkt här.

Publicerad
Annons

I dagens avsnitt av Ledarredaktionen diskuteras en av Sveriges största utmaningar – arbetslösheten bland utrikesfödda. Jobbklyftan mellan utrikes- och inrikesfödda har vuxit över tid och SCB:s senaste kvartalsmätning visar att arbetslösheten bland utrikes födda nu är 15,6 procent, mot drygt 3 procent bland inrikes födda. Arbetslösheten bland utrikes födda är alltså fem gånger så hög. I dag släpps också en bok från journalisten Elinor Torp som arbetar på den fackliga tidningen Dagens arbete. I boken visar Torp hur vi har fått en parallell svart arbetsmarknad som den svenska modellen inte rår över. Det är en otäck miljö som präglas av våld och hot.

Kan den svarta sektorn bli vit? Många forskare har lyft perspektivet att Sverige behöver lägre ingångslöner. Men det har varit svårt för parterna att komma överens. Där LO ser en lönepress nedåt för de som redan har ett arbete, ser Svenskt Näringsliv att lägre anställningskostnader skulle göra att fler företag vågade anställa en oprövad person. Andra menar att frågeställningen inte är så relevant, för många som har kommit till Sverige har så låg utbildningsnivå att de inte ens är aktuella för de enklaste jobben, och att de dessutom inte finns.

Annons
Annons

Lösningen just nu är att försöka subventionera fram anställningar. 2017 hade Sverige högst andel anställningssubventioner i OECD: drygt 19 miljarder kronor per år. Vi har haft allt från nystartsjobb, till instegsjobb till extratjänster. I Januariöverenskommelsen har regeringen kommit överens om en ny lösning: så kallade etableringsjobb. Etableringsjobben innebär att tidigare jobbsubventioner ersätts med ett mer enhetligt stöd. Stödet föreslås bli lag i mars 2020 och forskare är positiva, för att det blir färre snedvridande effekter och enklare för företagen att använda sig av dem.

Kommer det här vara lösningen för att bryta utanförskapet? Det diskuterar ledarsidans Lydia Wålsten och Tove Lifvendahl tillsammans med Torbjörn Hållö, ekonom på LO och Sven-Olov Daunfeldt, professor i nationalekonomi och forskningschef vid Handelns forskningsinstitut.

Ledarredaktionen on acastembed.acast.com
Annons
Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons