”Stereotyp bild av byggbranschen”

Undertecknarna av debattartikeln visar upp en stereotyp bild av byggbranschen med stora byggbolag med väl tilltagna vinstmarginaler. Den här typen av svepande ogrundad kritik bidrar inte till en konstruktiv debatt, skriver Björn Wellhagen, Sveriges Byggindustrier, i en replik.

Publicerad
Annons
En vy över centrala Stockholm, från oktober 2015. Foto: Henrik Montgomery/TT
En vy över centrala Stockholm, från oktober 2015.
En vy över centrala Stockholm, från oktober 2015. Foto: Henrik Montgomery/TT

REPLIK | BOSTADSPOLITIK

Bara om det tas ett helhetsgrepp så kan bostadskrisen övervinnas.

Fem akademiker gick ut i SvD den 24 april och försvarade det svenska planeringssystemet och vill stärka upp dess styrkraft och koordineringskapacitet när förslag till förändringar av systemet lyfts fram.

Undertecknarna av artikeln visar upp en stereotyp bild av byggbranschen med stora byggbolag med väl tilltagna vinstmarginaler. Faktum är att 94 procent av företagen inom byggindustrin har mindre än 10 anställda och att vinstnivåerna ligger i nivå med resten av näringslivet. Vidare misstänkliggörs opinionsarbete som göra av aktörer inom och utanför byggbranschen i en klump. Den här typen av svepande ogrundad kritik bidrar inte till en konstruktiv debatt.

Annons
Annons

Vi delar bilden av att samhällsbyggandet är en komplex verksamhet. Det är därför vi förordar en bred palett av åtgärder för att komma till rätta med den bostadskris Sverige befinner sig i. Plan- och bygglovsprocessen är en del av problemet men då framför allt då det gäller dess tillämpning som skiljer sig åt mellan och inom kommuner och länsstyrelser. Ingen hellre än byggbranschen skulle välkomna att konflikter mellan olika intressen i planeringsprocessen reddes ut i tidiga skeden. Om staten gav bindande besked tidigt i planeringsprocessen skulle förutsägbarheten öka.

Miljöbalken behöver ses över, den innehåller starka skyddsinstrument och detaljeringsnivåer som fördröjer planerings- och tillståndsprocessen utan att den leder till ändringar i sak. Bullerregler, strandskydd, riksintressen och inrättande av kommunala naturreservat är andra hinder för ett ökat bostadsbyggande.

Skattefrågor kring reavinstskatt, uppskovsräntor och hyressättningssystem som hindrar rörligheten på bostadsmarknaden är en viktig pusselbit. En annan aspekt är att underlätta för de kapitalsvaga hushållen att etablera sig. Detta kan göras genom att införa ett startlån, bosparande eller att bostadsbidragen höjs.

De nya bostäder som ska byggas måste också kunna finansieras och där ser vi en tydlig målkonflikt som regeringen inte hanterar. Vem ska finansiera de 700 000 nya bostäder som är regeringens målsättning till 2025 om regeringen samtidigt inför kreditrestriktioner för hushållens belåning och de allmännyttiga bolagen saknar tillräckligt kapital?

Bara om det tas ett helhetsgrepp så kan bostadskrisen övervinnas. Vi bidrar gärna till att dessa grepp tas. Om det kommer kreativa idéer kring hur planeringssystemets styrkraft och koordineringskapacitet kan förbättras för att bidra till att övervinna bostadskrisen så diskuterar vi dem mer än gärna.

Foto: Rosie Alm
Rosie Alm
Foto: Rosie Alm

Björn Wellhagen
näringspolitisk chef Sveriges Byggindustrier

Annons
Annons
Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons