Annons

Faktorn som kan bromsa elbilsboomen

Antalet elbilar i Sverige väntas öka explosionsartat de kommande åren. Det visar en ny rapport från branschorganisationen Power Circle. Bara i Stockholms län väntas det finnas 1,23 miljoner laddningsbara fordon år 2030.
Men kapacitetsbrist i elnätet riskerar att bromsa utvecklingen, enligt rapporten.

Idag finns det nästan 70 000 elbilar i Sverige. Det är en ökning med 52 procent på ett år.

Men det är bara början.

Enligt rapportförfattarnas prognoser väntas antalet elbilar i Sverige öka dramatiskt de kommande åren. 2030 beräknas det rulla 2,5 miljoner elbilar på våra vägar.

Anledningarna är flera. Dels har de flesta biltillverkare som säljer bilar i Sverige meddelat att de är på väg att helt gå över till elektrifierade modeller. Idag är åtta procent av alla bilmodeller på den svenska marknaden elbilar – 2022 väntas den siffran vara 34 procent.

Dels väntas priserna på elbilar gå ner och i kombination med det nya statliga bonussystemet, där inköpet av en miljövänlig bil premieras med en bonus på 60 000 kronor, väntas elbilen snart vara ett mer lönsamt alternativ för konsumenten jämfört med en fossildriven bil.

– Vår prognos bygger på att elbilen blir lika billig i inköpspris som en likvärdig bensin- eller dieselbil år 2025. Efter det så finns det ingen anledning att inte välja en elbil när du ska köpa en ny bil eftersom även driftkostnaden är lägre, säger Daniel Kulin sakkunnig på Power Circle.

Laddinfrastrukturen behöver byggas ut

Rapportförfattarna ser dock utmaningar som behöver lösas, för att utvecklingen ska kunna fortsätta enligt prognos.

En sån utmaning är kapacitetsfrågan för elnätet.

– Vi ser att kapacitetsfrågan är jätteviktig för att prognosen ska gå i uppfyllelse. 2 miljoner elbilar behöver 6 TWh el varje år och det innebär en ökning med fyra procent av den totala elanvändningen, säger Daniel Kulin.

Han konstaterar också att det finns en stor politisk samstämmighet kring vikten av fler eldrivna fordon.

– I undersökningen har vi pratat med samtliga politiska partier och alla är överens om att vi bör minska fossilberoendet i transportsektorn. Inte minst för att miljö- och klimatmålen ska nås men också för att stärka svensk konkurrenskraft och möjliggöra inhemsk försörjning av drivmedel.

– Men då krävs också att staten bidrar till att bygga laddinfrastruktur och att frågan om elnätets kapacitet hanteras.