”Medarbetare som tränar klarar stress bättre”

Svenska arbetsgivare ser ofta satsningar på hälsa som något som görs för att hålla medarbetarna nöjda. Men i stället bör god hälsa ses som något strategiskt och nödvändigt för organisationens framgång, skriver idrottsläkaren Erland Colliander och professor Carl Johan Sundberg.

Uppdaterad
Publicerad
Annons

Eftersom sjukfrånvaron stiger har Arbetsmiljöverket tagit fram en föreskrift, som snart träder i kraft. Huvudbudskapet är att en förbättrad arbetsmiljö skall minska stress och ohälsa. Vad många inte känner till är att rätt utförd motion också kan förebygga och lindra mental ohälsa liksom belastningsskador. Genom att koppla ihop motion med arbetsmiljöåtgärder, synkroniserat i samma process, kan svenska arbetsgivare nå synergieffekter. De når då fler, får en snabbare insatt effekt och genererar mer hållbara förbättringar på arbetsplatserna!

Motion är en buffert vid psykosocial stress, visar en svensk studie. Det betyder att motionsaktiva inte upplever lika hög stress som de som är fysiskt inaktiva. Dessutom drabbas de inte lika ofta av ohälsa när de är stressade över lång tid. En annan positiv effekt av motion är att inlärningsförmågan förbättras, eventuellt beroende på att det område där hjärnans arbetsminne sitter blir större. Detta är naturligtvis värdefullt i en snabbt föränderlig värld. Som kontrast till detta kan hög upplevd stress leda till nedsatt inlärningsförmåga.

Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons