Annons

Varningstecken du som arbetsgivare ska ha koll på

Foto: Lev Dolgachov

Sjukskrivningar kopplade till psykisk ohälsa ökar i Sverige varje år. En trend som kostar både välmående och pengar. För att undvika långa sjukskrivningar, finns det några tydliga tecken du som arbetsgivare kan hålla utkik efter och ta tag i innan det går för långt.

Arbetsplatsen är där vi spenderar majoriteten av vår tid, och därför är det av största vikt att vi trivs och mår bra när vi är på jobbet. Trivseln påverkas av ett flertal olika faktorer som relationen till kollegorna och chefen, arbetsbelastningen och känslan av att det vi gör har mervärde för företaget. När någon av dessa sviktar sker också en förändring i hur vi själva fungerar och beter oss på arbetsplatsen.

För dig som arbetsgivare är det viktigt att vara medveten om dessa nyanser, då de i värsta fall kan vittna om sämre psykiskt mående som kan leda till sjukskrivning.

När stressen blir negativ

Att dina medarbetare upplever stress behöver inte vara direkt kopplat till psykisk ohälsa. Faktum är att en viss nivå av stress under en kort period kan verka positivt för bland annat prestation. Det är när stressen är långvarig och inte ger utrymme för återhämtning som den blir farlig. 

Några tidiga tecken på långvarig stress som du som arbetsgivare ska vara uppmärksam på är dina medarbetares humör. Kanske har någon i teamet blivit mer inåtvänd än vanligt, eller helt plötsligt blivit irriterad, kort och utåtagerande när hen ställs inför en ny utmaning. 

Andra tecken på att dina medarbetare inte mår bra är att deras koncentrationsförmåga minskat och att uppgifter som tidigare varit enkla att genomföra nu känns kravfyllda och jobbiga att hantera. 

Snabb och enkel hjälp

Mindler har sedan de startade 2018 hjälpt privatpersoner att snabbt komma i kontakt med en psykolog via mobilen. Nu gör de en storsatsning för att också ta sig ut på arbetsplatserna. Med Mindlers företagslösning kan du arbeta preventivt mot psykisk ohälsa på arbetsplatsen och erbjuda dina anställda psykologsamtal och digitala behandlingsprogram direkt genom telefonen. 

Dina medarbetare får själva välja mellan 250 legitimerade psykologer och får garanterad hjälp inom 24 timmar. De får lära sig mer om sina besvär och får verktyg att hantera dem innan det går för långt. Dessutom får du som arbetsgivare ut en rapport på hur dina medarbetare mår och vilka problemområden som förekommer, baserat på anonym och aggregerad data.

Genom att använda dig av Mindlers företagslösning kan du aktivt förebygga psykisk ohälsa och sjukskrivningar på ditt företag.

Annons
Detta är en annons från Mindler, den är inte skriven av journalisterna på SvD:s redaktion.