Annons

Larmet: ”Måste investera miljarder i elnätet”

Det svenska elnätet behöver rustas för miljarder. Men för att elnätsbolagen ska våga satsa måste politikerna leverera en långsiktig plan, menar Arman Teimouri från Liberalerna.

Att Sverige ska bli ett fossilfritt välfärdsland med minskade klimatutsläppt är något som ofta dyker upp i debatten. Men för att kunna nå målet krävs mer elektrifiering, vilket i sin tur kräver ett pålitligt elnät. Och där står Sverige inför stora utmaningar.

Svenska Kraftnät, som ansvarar för det svenska stamnätet för el, släppte nyligen sin verksamhetsplan med investerings- och finansieringsplaner för åren 2020-2022. Här konstaterar myndigheten också att effektförsörjningen till framför allt storstadsområdena är en utmaning de kommande åren.

Enligt Svenska Kraftnät kan myndigheten inte garantera ett ökat uttag av el i dessa områden, och planerar därför stora investeringar för att säkra kapaciteten.

Frågan om kapacitetsbristen är också något som har engagerat Arman Teimouri, riksdagsledamot för Liberalerna. Som partiets näringspolitiske talesperson i riksdagen och ledamot i näringsutskottet är han väl insatt i energifrågan.

Tidigare i år skrev Teimouri – tillsammans med partikollegorna Said Abdu och Helena Gellerman – en debattartikel i Svenska Dagbladet om att elnätet måste moderniseras.

– Sverige är ett elberoende land. Om vi i framtiden ska kunna känna oss säkra på att datorn alltid kan laddas och kylskåpet fungerar dygnet runt krävs stora investeringar, säger Arman Teimouri.

”Hela 35 procent av Sveriges elnät är i dag 40 år eller äldre och behöver bytas ut, vilket motsvarar reinvesteringar på cirka 150 miljarder”, slog han och partikollegorna fast i debattartikeln.

Varför detta inte har skett? Enligt Arman Teimouri beror det på att den svenska elmarknaden är lagreglerad på ett sätt som även styr prisutvecklingen i fyraårsperioder.

– För elnätsbolagen skapar det här en ryckighet som gör det svårt att planera. För att göra de investeringar som krävs måste det finnas en mer långsiktig plan för elnätet, säger Arman Teimouri.

Han och Liberalerna föreslår därför att en analys eller kartläggning görs.

– Elnätsbolagen behöver få en uppfattning om sina intäktsramar samtidigt som hushållen måste få veta vad de kan förvänta sig i framtiden, säger Arman Teimouri.

– Sverige är ett elberoende land. Om vi i framtiden ska kunna känna oss säkra på att datorn alltid kan laddas och kylskåpet fungerar dygnet runt krävs stora investeringar, säger Arman Teimouri.

Han vill inte måla upp några skräckscenarier där elbrist gör att alla svenskar behöver vedspis eller spritkök hemma. Däremot tycker Arman Teimouri att det är viktigt att energifrågan lyfts upp på agendan.

– Den är faktiskt grundbulten i det svenska samhället. Ska vi utvecklas som industrination, till exempel genom att elektrifiera transportsektorn, måste vi ha ett elnät som går att lita på.