”Bråttom att rädda SCB:s historiska samlingar”

Ett förslag angående ett nationellt depåbibliotek för gallringshotade boksamlingar har nyligen överlämnats av Kungl. biblioteket till regeringen. Men utan en snar insats från regeringens sida kommer de unika samlingarna på Statistiska centralbyråns bibliotek snart att bli otillgängliga för forskare och allmänhet, skriver Ela Klayman-Cohen, bibliotekarie på SCB.

Publicerad
Christine Olsson/TT
Foto: Christine Olsson/TT
Annons

Statistiska centralbyråns bibliotek är ett offentligt finansierat bibliotek och därmed en del av det allmänna biblioteksväsendet. Bibliotek som ingår i det allmänna biblioteksväsendet ska, enligt bibliotekslagen, fungera som gemensam resurs i ett nationellt system. När SCB:s samlingar snart blir otillgängliga tappar detta system en essentiell del.

Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons