”Migrationsverket arbetar på fel sätt med asyl”

Migrationsverket har under lång tid brottats med långa handläggningstider. Det gäller främst asyl och olika typer av övriga tillstånd. När det gäller asylärenden så beror de långa tiderna främst på att verket har en i grunden felaktig ­process. Det skriver tidigare överdirektör Lars-Gunnar Lundh.

Publicerad
Ludvig Thunman/TT
Foto: Ludvig Thunman/TT
Annons

I förarbetena till utlänningslagen berörs parternas bevisbörda och Migrationsverkets utredningsansvar i mål om asyl. Där sägs att sökanden och Migrationsverket har ett delat ansvar. Sökanden ska presentera sina yrkanden och de grunder han eller hon vill åberopa samt åberopade bevis. Migrationsverket har i egenskap av förvaltningsmyndighet ett utredningsansvar. Myndigheten måste därför vara aktiv i utredningen och se till att oklarheter som kan ha betydelse för ärendets utgång utreds. Däremot har den sökande ett stort inflytande över hur långt utredningen kan komma, eftersom det i de allra flesta fall är sökanden som sitter inne med svaren och myndigheten inte kan tvinga fram några svar. Migrationsverkets utredningsskyldighet kvarstår men samtidigt läggs ett stort ansvar på den sökande och hans eller hennes biträde när det gäller att tidigt presentera yrkanden, grunder och eventuell bevisning. Det övergripande ansvaret för att den sökandes skäl och grunder har blivit tillräckligt utredda (med hjälp av den sökande själv) ligger hos verket.

Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons