”Demokratins skydd kan bli demokratins självmål”

I diskussionen kring FRA-lagen ägnades således ytterst lite uppmärksamhet åt informationens betydelse i en fortsatt underrättelseprocess och dess innebörd som underlag för beslut och åtgärder, skriver författarna.
I diskussionen kring FRA-lagen ägnades således ytterst lite uppmärksamhet åt informationens betydelse i en fortsatt underrättelseprocess och dess innebörd som underlag för beslut och åtgärder, skriver författarna. Foto: Tomas Oneborg

Hemlig dataavläsning kan fånga upp detaljerad information om mängder av privata vardagsförhållanden. Den nya utredningen måste ta sig an de etiska och samhälleliga dilemman som följer av hemlig dataavläsning, skriver Wilhelm Agrell och Julia Branting.

Publicerad
Ola Torkelsson/TT, Leif Jansson
Foto: Ola Torkelsson/TT, Leif Jansson
Annons

Regeringen har tillsatt en särskild utredare som ska undersöka om bestämmelser om hemlig dataavläsning bör införas i svensk rätt. Ett sådant förslag lades fram redan 2005, men avvisades då efter ett ramaskri från remissinstanserna. Den utredning som nu tillsatts måste ta sig an de dilemman som växer sig allt större i takt med teknikutveckling och glidningar i rättspraxis.

Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons