Annons

Soltechs aktieägare får företräde i nyemission

Soltech satsar nu på fler förvärv i Sverige och utlandet, men även utveckling av de befintliga företagen i koncernen.
Soltech satsar nu på fler förvärv i Sverige och utlandet, men även utveckling av de befintliga företagen i koncernen. Foto: © jann@lipka.se

Soltech Energy Sweden AB fortsätter tillväxtresan inom solenergibranschen. Efter att ha gjort sina första internationella förvärv under våren 2022 genomför nu bolaget en nyemission, med företräde för sina 73 000 aktieägare.

”Vi tilldelar våra aktieägare alla aktier i både företrädesemissionen och den eventuella övertilldelningsemissionen,” säger Stefan Ölander.

”Vi tilldelar våra aktieägare alla aktier i både företrädesemissionen och den eventuella övertilldelningsemissionen,” säger Stefan Ölander.

Skenande elpriser, pressande klimatmål och energikris gör att solenergi blir allt mer attraktivt. Den sittande regeringens mål är att 100 procent av Sveriges energiproduktion år 2040 ska komma från förnyelsebara energislag. Soltech märker av efterfrågan och har vuxit kraftigt under de senaste åren. 

– Höga elpriser och kriget i Ukraina ökar efterfrågan ytterligare på förnybara energikällor. Näringsliv, offentlig sektor och privatpersoner står i kö för att investera och jag är övertygad om att den starka efterfrågan på solenergi kommer att hålla i sig, säger Stefan Ölander, VD Soltech Energy.

Stark tillväxt

När Stefan Ölander tillträdde som VD hösten 2018 stängde bolaget året med 53 miljoner kronor i intäkter. För 2022 siktar bolaget på 1,7 miljarder kronor. Den explosiva tillväxten beror kanske framför allt på den ökande efterfrågan på förnybar energi, men även bolagets förvärvsstrategi som möjliggör helhetslösningar. 

”Vi tilldelar våra aktieägare alla aktier i både företrädesemissionen och den eventuella övertilldelningsemissionen,” säger Stefan Ölander.

”Vi tilldelar våra aktieägare alla aktier i både företrädesemissionen och den eventuella övertilldelningsemissionen,” säger Stefan Ölander.

Genom förvärv inom solenergi, tak-, fasad- och elteknikbranscherna samlar Soltech nämligen kompetens inom både solenergi och närliggande branscher.

– Vi adderar solenergi till produktutbudet i de förvärvade bolagen som inte är solbolag, vilket framtidssäkrar verksamheten och möter kundernas förändrade behov av förnybar energi. Våra olika kompetenser ger oss den unika möjligheten att ta ansvar för hela värdekedjan, säger Stefan Ölander.

”Våra olika kompetenser ger oss den unika möjligheten att ta ansvar för hela värdekedjan”

– Stefan Ölander, VD Soltech Energy.

Förvärv i Nederländerna och Spanien

Under våren 2022 började Soltech dessutom sin internationella etablering genom förvärv i Nederländerna och Spanien. Ett av dessa är solenergibolaget 365zon, ett av Nederländernas största solenergibolag med en beräknad omsättning på 2 miljarder kronor under åren 2022–2024. 

Stefan Ölander ser en ökande efterfrågan på solenergi också för laddning och energilagring, inte minst eftersom elbilar blir vanligare. Med hjälp av appar kan man till exempel ställa in att laddningen ska börja när elpriset sjunker under ett visst pris. 

– Folk ser verkligen nyttan med solenergi, dels för att sänka elkostnader, dels för känslan av frihet genom ett visst mått av självförsörjning, säger han.

”Vi tilldelar våra aktieägare alla aktier i både företrädesemissionen och den eventuella övertilldelningsemissionen,” säger Stefan Ölander.

Vänder sig till aktieägarna

Soltech tar nu in 228 miljoner kronor i en företrädesemission för att ännu bättre kunna ta till vara på affärsmöjligheterna, vara med och driva den gröna energiomställningen, fortsätta sin offensiva förvärvsstrategi i Sverige, Nederländerna och Spanien, och även utveckla befintliga bolag i koncernen.

– Under kvartal 2 i år hade vi 126 procents tillväxt jämfört med samma period förra året. I och med den enorma utvecklingen inom både solenergi och inom företaget måste vi ta vara på de affärsmöjligheter som finns, säger Stefan Ölander.

I nuläget har Soltech cirka 73 000 aktieägare, betydligt fler än de största konkurrenterna på svenska marknaden och kan därför kallas för en folkaktie.

– Vi väljer att vända oss till våra aktieägare och kommer att tilldela dem alla aktier i både företrädesemissionen och den eventuella övertilldelningsemissionen. Företrädesemissionen är garanterad till 100 % av ett garantikonsortium sammansatt av Swedbank. Detta innebär att om befintliga aktieägare inte tecknar fullt i företrädesemissionen kommer garantikonsortiet att teckna överskjutande del, säger Stefan Ölander.

Ljus framtid för branschen

Nya förvärv både i Sverige och utlandet, samt utvecklingen av befintliga företag ska möjliggöra ytterligare tillväxt för Soltech, som siktar allt högre. Målet är att stänga 2024 med en omsättning på 4,7 miljarder kronor. Koncernen planerar även sin första solpark med 9 500 solcellspaneler som ger energi motsvarande hushållsförbrukningen hos cirka 1 000 villor. All energi ska levereras ut på det lokala elnätet i Getinge, till privatpersoner och företag.

– Solenergi är en bransch som verkligen har framtiden för sig. Den kommer att gynnas ännu mer av nya lagar som planeras i en mängd länder, vilka kräver solenergi på fastigheter. För att vi ska kunna uppnå klimatmålen måste världen helt enkelt ha mer förnybar energi, avslutar Stefan Ölander.