Dick Harrison:Semestra i Gösta Berlings fotspår

Dick Harrison
Foto: Lars Jacob Jakobsson

Rottneros i Värmland är på en och samma gång en underbar kvarleva av gammal mellansvensk herrgårdskultur, en av Nordeuropas mest fascinerande skulpturparker och ett minne av en av våra största litterära klassiker.

Dick Harrison
Publicerad
Annons

Redan den geografiska belägenheten lockar till besök. Rottneros ligger i Fryksdalen, en del av Sverige som är som klippt och skuren ur en nationalromantisk uppslagsbok om hur landet bör och skall gestalta sig. Den långsmala sjön flankeras av skogar och böljande åkrar, vilka i årtusenden har burit upp ett starkt bondesamhälle. Det som gett bygden dess ekonomiska, och i förlängningen kulturella, betydelse är emellertid järnhanteringen, som växte sig allt viktigare från och med 1500-talet. Under stormaktstiden blev Värmland en av den svenska statens industriella motorer, något som alstrade stora rikedomar. Dessa omsattes på 1700-talet i en slösande rik herrgårdsbyggnation.

Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons