Krönika

Dick Harrison:Trump kan lära sig två saker av alla murfiaskon

Dick Harrison
Kinesiska muren.
Kinesiska muren. Foto: Andy Wong/AP

Har murar någonsin fungerat? Eller har de bara, som i dagens Palestina och Västsahara, lett till våld och frustration? Frågan aktualiseras av Trumps långtgående planer på en mur mot Mexiko.

Dick Harrison
Publicerad
Annons

När USA:s president planerar att bygga en mur för att stänga ute mexikaner agerar han i linje med en lång historisk tradition. Åtskilliga härskare har sökt avskärma sig från omvärlden medelst murverk. Andra har gjort tvärtom och rest murar för att hålla det egna folket på plats, som i fallet med Honeckers ”antifascistiska skyddsvall” i Berlin. Men har murarna fungerat? Eller har de bara, som i fallet med nutidens järnridåer i Palestina och Västsahara, framkallat frustration och nya incitament till våldsdåd?

Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons