”Statliga planer uppfattas som löften”

Arbete på Norra länken i Stockholm 2008.
Arbete på Norra länken i Stockholm 2008. Foto: Jurek Holzer

Staten har ofta svårt att backa från projekt vars kostnader ökat mycket kraftigt, redan på planeringsnivån. En översyn av politiken måste utgå från, eller ändra på, dessa förutsättningar, skriver Jan-Eric Nilsson i en slutreplik.

Publicerad
Annons

Kristoffer Tamsons (M) ger flera tänkvärda kommentarer på min debattartikel. Ett av hans förslag är att göra en total översyn av infrastrukturpolitiken. Samtidigt som det finns goda skäl till detta måste en sådan översyn genomföras i medvetande om grundläggande institutionella förutsättningar för ledning och styrning av myndigheter som sorterar under regeringen, i det här fallet Trafikverket. Sverige har ett litet regeringskansli (RK), vilket innebär att många arbetsuppgifter som i andra länder sorterar direkt under regeringen i stället hanteras i myndigheterna. Det innebär också att de anställda på RK inte har vare sig tid eller kompetens att granska det underlag som myndigheter tillställer regeringen. Enbart några få anställda på Trafikverket har inblick i den svarta låda som beräkningen av anläggningskostnader har kommit att bli.

Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons