Emma Frans:Sveriges dödstal är höga – men ger inte hela bilden

Emma Frans
Foto: Johan Nilsson/TT

De höga dödstalen i Sverige har fått stor uppmärksamhet här hemma men också internationellt. Och siffrorna är skrämmande. Ändå är det komplext att jämföra olika länder i detta skede.

Emma Frans
Publicerad
Annons

Sverige hade högst antal dödsfall per capita i covid-19 i hela världen vecka 20, enligt Financial Times. Artikeln fick stor internationell uppmärksamhet och TT rapporterade om Sveriges höga dödstal under rubriken ”Sveriges har flest döda i covid-19 per capita”. Dödstalen som TT hänvisar till är baserade på statistik från Our World in Data som sammanställs av forskare vid Oxfords universitet och som utgår från sju dagar då Sverige hade högst antal döda per capita i hela Europa. Statistiken visar att Sverige hade i genomsnitt 6,25 dagliga dödsfall i covid-19 per miljon invånare medan Storbritannien, som hamnade på andra plats i mätningen, hade 5,75 dödsfall per miljon invånare och dag under samma sjudagarsperiod.

För den som jämför ländernas totala dödlighet är det uppenbart att dessa dagar inte ger någon vidare bra helhetsbild – många andra länder i Europa som Belgien, Italien, Spanien och Storbritannien har haft högre andel döda i covid-19 än Sverige. Det är dock uppenbart att Sverige ligger högt även totalt sett, särskilt i jämförelse med våra grannländer.

Annons
Annons

Det finns många problem med att försöka göra ingående jämförelser mellan olika länders dödstal, och när Our World in Data presenterar sin statistik står det tydligt beskrivet att ”begränsad testning och utmaningar i att fastställa dödsorsak kan innebära att antalet bekräftade dödsfall inte är ett korrekt antal av det faktiska totala antalet dödsfall i covid-19”. Förtydligandet är onödigt försiktigt – vi kan vara helt säkra på att siffrorna inte representerar det totala antalet döda i covid-19 och att graden av avvikelse från det sanna antalet varierar stort mellan olika länder. Det är därför viktigt att vara ytterst tydlig med denna osäkerhet när man hänvisar till statistiken. 

Genom att jämföra diskrepansen mellan antalet rapporterade covid-19-dödsfall och överdödligheten – antalet döda under en tidsperiod i relation till förväntat antal döda – kan vi få en känsla av hur stor underrapporteringen är i ett visst land.

En sådan jämförelse, publicerad i New York Times och uppdaterad den 19 maj, visar att 3400 personer fler än förväntat dog i Sverige under perioden 16 mars till 3 maj och att 2996 dödsfall i covid-19 rapporterades under samma period. Den officiella covid-19 statistiken utgjorde alltså 88 procent av överdödligheten. I Belgien låg motsvarande siffra på 95 procent, men Storbritanniens dödstal utgjorde endast 72 procent av överdödligheten. Italien tycks ha en stor underrapportering då antalet rapporterade döda i covid-19 bara motsvarar 56 procent av överdödligheten. 

Sveriges strategi har på många sätt avvikit från andra länders sätt att hantera covid-19, och många har ansett att vi inte gjort tillräckligt för att stoppas smittspridning. Att Sverige har höga dödstal upplevs bekräfta bilden av att strategin inte fungerat, och att nedstängning av samhället och isoleringstvång av medborgare var rätt. Det kan förklara varför den här typen av nyheter får stor internationell uppmärksamhet, trots att det handlar om ett mindre antal dagar som inte beskriver helheten och som är baserade på osäkra data. 

Annons
Annons
Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons