Totalt 333 döda i Sverige: ”Kurvan fortsätter uppåt”

Johanna Sandwall, Socialstyrelsen och Anders Wallensten, Folkhälsomyndigheten.
Johanna Sandwall, Socialstyrelsen och Anders Wallensten, Folkhälsomyndigheten. Foto: Ali Lorestani/TT

Sverige har nu fler än 6 000 bekräftade fall av covid-19 och 333 avlidna. Det är fortsatt de äldre som drabbas hårdast.

– Kurvan fortsätter uppåt, som vi sagt de senaste dagarna, säger biträdande statsepidemiolog Anders Wallensten.

Hanna Eriksson
Uppdaterad
Publicerad
Annons

Den globala lägesbilden visar drygt en miljon bekräftade fall av covid-19.

– Vi har passerat den dystra siffran en miljon fall, och omkring 50 000 döda i världen, säger Anders Wallensten.

Sverige har 6 078 bekräftade fall och 333 avlidna.

– 469 personer har IVA-vårdats det senaste dygnet, säger Wallensten och betonar att det är viss eftersläpning och att siffrorna därför kan komma att justeras lite.

De är fortsatt de äldre som drabbas hårdast.

– I Sverige har vi alla ett ansvar att hjälpa till med den här epidemin genom att hindra spridning, säger Wallensten.

Undvik sociala kontakter, stanna hemma vid sjukdom, håll avstånd, var noggrann med handhygienen, avstå från onödiga resor och större sociala sammankomster är ännu en gång råden till allmänheten.

– Allt det här har vi sagt tidigare men det tål att repeteras, för det är det vi alla kan göra och det är det som i slutändan kommer att avgöra hur hård belastningen blir på vården, säger Wallensten.

Socialstyrelsen är på plats för att berätta om uppdraget om intensivvårdssamordning och skyddsutrustningsfrågor.

Annons
Annons

– Vi ser nationellt sett att vi har en del regioner som är hårt belastade, varav Stockholm är en. Men det är fortfarande så att det finns ledig intensivvårdskapacitet, åtminstone utifrån de rapporteringar vi får, säger Johanna Sandwall, krisberedskapschef vid Socialstyrelsen.

Nationellt sett är en tredjedel av landets intensivvårdsplatser tillgängliga.

– Men det handlar också om en förmåga att transportera och vem som kan transporteras. Strategin för hur det här ska ser ut framöver när olika scenarier utvecklas över landet jobbar vi med, säger Johanna Sandwall.

Vad gäller materialförsörjning jobbar Socialstyrelsen med att fylla akut uppkomna behov.

– Vi ser en påverkan på ungefär en tredjedel av regionerna, där man inte ser någon längre uthållighet just nu. Samt några enstaka där vi behövt gå in och göra akuta stödåtgärder utifrån de inköp vi gör, säger Sandwall.

Thomas Lindén, avdelningschef vid Socialstyrelsen, berättar om den vård som bedrivs utanför sjukhus.

– Vi vill betona att den största delen av sjukvården sker utanför sjukhus, i primärvården och i kommunerna, säger han.

Han påminner om de e-utbildningar, gällande basala hygienregler och användning av skyddsutrustning, som finns på myndighetens hemsida.

– Vi vet att under nuvarande situation råder det på sina håll brist på läkemedel, och på något ställe är det akut inom intensivvården, säger han.

Socialstyrelsen, och andra aktörer, arbetar och försöker mobilisera för att få fram mer läkemedel.

En rapport från Socialstyrelsen, som släpptes tidigare i år, visar att det sker många onödiga transporter inom den palliativa vården - det vill säga vård i livets slutskede.

Annons
Annons

– Det ska i möjliga mån undvikas, och den uppmaningen finns det skäl att upprepa nu. Att det är viktigt att man inte transporterar patienter i onödan, både för patientens egen skull och för att sjukhusen har svårigheter att ta emot ett större flöde än nödvändigt, säger Lindén.

Anneli Bergholm Söder, avdelningschef vid Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, berättar att de flesta samhällsviktiga verksamheter har en påverkan på sin verksamhet i detta läge.

– Gemensamt är att påfrestningarna ökat, tillgängliga resurser har blivit mer ansträngda och belastningen på personal och funktioner har börjat bli övermäktiga på vissa håll.

– De ekonomiska påfrestningarna är dessutom så stora att de riskerar att påverka samhällets funktionalitet och människors väl, säger Anneli Bergholm Söder.

Myndigheten har, tillsammans med energisektorn och telekomsektorn, ett särskilt fokus för att tillsammans minimera risken för brist på leveranser och överbelastningar.

Hon betonar särskilt vikten av en fungerande energi- och telekomsektor, som bland annat är viktiga för vården.

Folkhälsomyndigheten får en fråga om när det kan bli aktuellt att börja testa för att se om personer redan burit på smittan. Wallensten säger att det kan komma att ske om några veckor.

– Man utvärderar det här och vill komma igång så fort som möjligt, men det måste vara säkert så att man vet att det inte ger falsk-positiva eller falsk-negativa resultat. Vad jag vet pågår det arbetet för fullt, säger Wallensten.

Socialstyrelsen får frågan om de ser en ökad tendens till att olika länder håller på sina lager av läkemedel.

– Vi såg den tydligt inledningsvis när det kommer till materielfrågan. Men jag har inte fått de signalerna än, säger Johanna Sandwall.

Arbetet med att testa slumpmässigt utvalda personer går bra, säger Wallensten.

– Men det är inte helt färdigt. Vi har analyserat ungefär hälften av proverna och rapporterar i början av nästa vecka när vi har hunnit få igenom alla.

Annons
Annons
Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons