”Krav på amortering långt ifrån tillräckligt”

I många länder betalas ingen reavinstbeskattning om man har bott i bostaden en längre tid. Det verkar rimligt att införa ett sådant system också i Sverige, skriver ­Monika Hjeds Löfmark.
I många länder betalas ingen reavinstbeskattning om man har bott i bostaden en längre tid. Det verkar rimligt att införa ett sådant system också i Sverige, skriver ­Monika Hjeds Löfmark. Foto: Fredrik Persson/TT

Problemen på bostadsmarknaden medför inte bara svårigheter för enskilda hushåll utan för hela Sveriges ekonomi. De nya amorteringskraven är ett steg i rätt riktning men det bör göras långt mer, skriver nationalekonomen Monika Hjeds Löfmark.

Publicerad
Annons

Att bostadsmarknaden fungerar dåligt har knappast undgått någon. Rörligheten i det befintliga beståndet är låg och nybyggnationen är liten; bostadsbristen är allvarlig på många tillväxtorter. Lika allvarlig är den höga skuldsättningen och de stigande bostadspriserna. Problemen går in i och påverkar varandra. Glädjande nog finns en rad förslag på goda lösningar, framförda av både nationella och internationella experter. Ett av dessa förslag har lett till nya amorteringsregler som bland annat innebär att hushåll med en skuldsättning över 50 procent av bostadens värde måste amortera, men vissa undantag kan göras för nybyggnation och för den som blir sjuk, föräldraledig eller arbetslös. En omvärdering av bostadens marknadsvärde ska ske vart femte år eller efter större reno­veringar. De nya reglerna gäller från den 1 juni och bara för nya bostadslån – tilläggslån räknas som nya lån men det gör inte byte av bank. De nya amorteringskraven är ett steg i rätt riktning, men det bör göras långt mer än vad som hittills gjorts.

Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons