”Svepande kritik av strandskyddsutredningen”

Foto: Per-Olov Eriksson/N/TT

Det är meningslöst med alltför allmän kritik av strandskyddsutredningens förslag. Utredningens brister och illa underbyggda förslag måste bemötas mer konkret. Dessutom behöver strandskyddet förändras, skriver debattörer i en replik.

Publicerad
Annons

Företrädare för den ideella naturvården kritiserar (SvD 14/12) i allmänna och svepande ordalag de förslag som strandskyddsutredningen (SOU 2020:78) lagt fram. Det är uppenbart att utredningen lägger fram illa underbyggda förslag. Samtidigt kan man inte, som författarna implicit gör, bortse från behovet av reformer för att strandskyddet ska behålla sin legitimitet. Allt är långt ifrån bra med dagens regelverk eller etablerad praxis. Särskilt gäller det utformning och tillämpning av de ”särskilda skäl”, som ska gälla för dispens (Miljöbalkens 7 kap § 18c). De leder inte sällan till oproportionella resultat för enskilda. Att skogsdiken, som kanske inte ens har vattenföring hela året, är grund för strandskydd är uppenbart utmanande. Naturvården måste samla sig till en konkret kritik mot illa underbyggda förslag och visa att utredningen inte tagit fram nödvändig kunskap. Annars är risken stor att politisk enighet om reformbehovet gör att ett dåligt förslag går igenom. Det finns dessutom risk att kommunerna får större makt att avgöra strandskyddsärendena än vad utredningen föreslår eftersom starka krafter verkar för det.

Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons