Helena Granström:För fysiker blir världen bara alltmer gåtfull

Vi vet ofantligt mycket mer om universums beskaffenhet idag än för hundra år sedan, men den moderna fysikens mest avgörande insikt är nog insikten om hur lite vi trots allt vet. I en ny bok beskriver vetenskapsjournalisten Joanna Rose fysikens olösta mysterier – som tycks bli bara fler och fler.

Helena Granström
Publicerad
Annons

Det är ett faktum som alltför ofta glöms bort att fysiken aldrig på samma sätt som matematiken kan bevisa sina påståenden. Trots att fysikens teorier är formulerade på matematikens språk, är de två i detta avseende väsensskilda: medan matematiken otvetydigt kan avgöra sanningshalten hos sina egna utsagor, gäller den sanning fysikvetenskaperna söker verkligheten själv, vilket gör uppgiften avsevärt mer ­komplicerad. Ett antagande om världen omkring oss kan aldrig ledas i bevis enbart på logisk väg; det kan endast mätas mot observationer och experiment, och på så sätt antingen avfärdas eller göras alltmer troligt. Med vetenskapens hjälp ställer vi frågor till verkligheten, och använder svaren till att förbättra våra teorier – men på samma gång är det våra teorier som avgör vilka frågor vi ställer, och hur vi tolkar de svar vi får. Sanningen om verklig­heten förblir gäckande, gränsen mellan modellen och det den föreställer aldrig helt och hållet klar.  

Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons