”Är detta början till slutet för nätläkarna?”

Inom kort väntas ersättningen för nätläkarna att sänkas på nytt. Dessa bolag går dock redan med förlust och ytterligare en sänkning kan på sikt slå ut dessa tjänster. Det bästa skulle vara ett helhetsgrepp där den digitala vården integreras i vårdkedjan, skriver nationalekonomen Mårten Blix, Institutet för Näringslivsforskning.

SvD
Publicerad
Byråkratin när det gäller nätläkarna är nu alltmer pressad men riskerar tyvärr att göra fel saker, skriver nationalekonomen Mårten Blix.

Byråkratin när det gäller nätläkarna är nu alltmer pressad men riskerar tyvärr att göra fel saker, skriver nationalekonomen Mårten Blix.

Foto: Karl Gabor, jessica Gow/TT
Annons

Stabila spelregler är en grundpelare för såväl samhällsekonomin som för välfärden. Trots detta är privat utförd välfärd ofta utsatt för myndigheternas godtycke och tvära kast. Så även i primärvården, där privat sektor i den senaste mätningen utgör cirka 40 procent av all offentligt finansierad vård. Det statliga Konkurrensverket har i en undersökning funnit att över hälften av vårdcentralerna i offentlig regi premieras ekonomiskt jämfört med motsvarande privat verksamhet. Till detta kommer att landstingen ibland agerar som buffliga monopolarbetsgivare.

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons