Även 1894 klagades det över snöfattig jul: ”Tiden ur led”

Vad skrev SvD om jularna 1885, 1944 och 1984? Vi har tagit en titt på äldre tiders julaftnar i SvD:s arkiv. Mycket är sig likt. Redan 1894 talades det om en ”rastlös och jägtande tid”. Annat känns avlägset – som att fira jul när det under första världskriget inte fanns smör att köpa.

Johan Lindberg
Uppdaterad
Publicerad
Annons

Att julklappshysteri inte är någon ny företeelse kan vi redan 1885 konstatera. I samband med julen noterar SvD-skribenten Johan Grönstedt att ”julhandeln har varit ganska liflig” men att han ”har hört personer säga att de har vuxit ifrån julklappsoväsendet”. Så här fortsätter texten: ”Kan man tänka sig ett angenämare nöje än att se hur barnens ögon tindra af glädje och förtjusning, då de öppna sina julklappspaket? Men vår fåfänga, och lusten att synas vara mera än vi äro, ha icke så litet fråntagit julaftonen den karakter af enkelhet den förr hade. Då gaf man julklappar i mån af sina tillgångar, men nu förleda egenkärleken och efterapningsbegäret allt för många att depensera på julgåfvor mera pengar än de ha råd till.”

Det framgår också vilka julklappar som var vanliga: ”Små fortepianos, lokomotiv, lackerade vagnar, elektriska båtar, automatiska velocipeder och stora tunga vaxdockor med chinjong och turnyr, klädda i sammet och siden efter sista cocodette-mod och som säga ’mamma’ och ’pappa’ bättre än mången af gifvarne gör. Dessa leksaker äro egentligen icke leksaker utan dyrbara konstföremål i miniatyr. Åtminstone behandlas de som sådana, ty barnet har icke väl fått dem i sina händer, förrän de tagas från det och stängas in, för att barnet ej skall förstöra dem. Men låtom oss återgifva julklapparne deras ursprungliga karakter. Jag är öfvertygad om att barnen äro mycket mera belåtna med att erhålla de enklaste leksaker, men som de få handtera efter behag. Det är med verklig glädje jag har funnit att den svenska leksaksindustrien tillverka nästan uteslutande enkla billiga leksaker. Deri ligger dess framtid”, skriver Johan Grönstedt.

Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons