Merete Mazzarella:Händerna kan mer än världens alla datorer

När våra liv i allt högre grad äger rum i den digitala världen framstår även den fysiska, taktila verklighetens företräden tydligare. Flera nya böcker tar ett helhetsgrepp om handen – som kulturbärare, redskap, själsuttryck och ovärderlig förvaltare av ”tyst kunskap”.

Publicerad
I västvärlden uppfattas handskakningen som ett viktigt uttryck för jämbördighet och tillit.

I västvärlden uppfattas handskakningen som ett viktigt uttryck för jämbördighet och tillit.

Annons

År 1998 kom rapporter om den 48-årige nyzeeländaren Clint Hallam som mist sin hand i en sågolycka 14 år tidigare och som genom en operation i Lyon försågs med en ny. I jämförelse med en hjärttransplantation kan väl en handtransplantation knappast te sig annat än trivial – det är trots allt fullt möjligt att leva med bara en hand, vilket Hallam alltså också hade gjort så länge att han strängt taget måste ha haft vanan inne. Men det som fascinerade och har fortsatt att fascinera mig är själva frågan hur det skulle vara att leva med en annan människas hand. Hjärta må rimma på smärta men handen är en symbol med en helt annan påtaglighet. Ja, ursäkta ordleken, men det är ingen slump att handen genomsyrar språket, den har en central roll i hela vår verklighet.

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons