Oidipus/AntigoneOidipus som mäktig, musikalisk moralitet

Stina Ekblad, Reine Brynolfsson och Sanna Sundqvist.
Stina Ekblad, Reine Brynolfsson och Sanna Sundqvist. Foto: Sören Vilks

Den vita marmorbyggnaden vid Nybroplan får tjänstgöra som grekiskt tempel när Eirik Stubø avskalat poetiskt tolkar två pjäser av Sofokles.

Publicerad
Annons

Den grekiska teatern uppkom som en plats att praktisk gestalta diskussioner om det mänskliga villkoret. Här står individen. Under en kort tid på jorden ska hon leva, lida och sörja – och ständigt förhålla sig till lagar: gudomliga, och världsliga. Hon ska vara del av evigheten, staten och familjen och lyda dess olika förordningar. Vad händer då när regelverk kolliderar, när gudar kräver ett och blodsband något annat? Den grekiska tragedin handlar om brott och straff, tro och empati och om människan som lekboll för ödet.

Dramatenchefen Eirik Stubø iscensätter nu Sofokles tragedier ”Oidipus” och ”Antigone” på stora scenen. Pjäserna spelas efter varandra med en paus, men kan också ses var för sig. Ändå är det just dubbelprogrammet som ger mest, fogar samman skeendet till ett. Stubø och dramaturgen Cecilia Ölveczky har strukit ner den sammanlagda längden till 2,5 timmar och en tolkning helt utan svackor.

Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons