”Rätt av Riksbanken att bedriva expansiv politik”

Penningpolitiken är inte ett verktyg som är väl lämpat för att hantera hushållens skuldsättning. De skenande bostadspriserna beror främst på misslyckanden inom bland annat skatte- och bostadspolitiken, skriver professorerna Erik Hjalmarsson och Pär Österholm.

Uppdaterad
Publicerad
Riksbankschefen Stefan Ingves.

Riksbankschefen Stefan Ingves.

Foto: Tomas Oneborg
Erik Hjalmarsson och Pär Österholm

Erik Hjalmarsson och Pär Österholm

Foto: Privat
Annons

Riksbanken har haft en negativ reporänta sedan februari 2015. Denna politik har på senare tid blivit föremål för kritik från flera håll. Ett av de främsta argumenten som lyfts fram är att den förda penningpolitiken kan bidra till att finansiella risker byggs upp, där hushållens skuldsättning – vilken huvudsakligen har sin grund i de allt högre fastighetspriserna – ofta framställs som ett av de största problemen. Ett antal kritiker anser därför att Riksbanken istället borde börja höja reporäntan och att inflationsmålet borde tas mindre allvarligt.

Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons