Mediechefer: Sätt gränser för public service

De framtida villkoren för pub­lic service får inte enbart vara en fråga för de offentligt finansierade bolagen SVT, SR och UR. Frågor som rör finansiering, anslagsnivå och uppdrag bör utredas och behandlas gemensamt och utifrån situationen på mediemarknaden som helhet, skriver sju vd:ar i mediebranschen.

Publicerad
Annons

Sveriges Television, Sveriges Radio och Utbildningsradion har i uppdrag att sända radio- och tv-program till svenska folket. För att fullgöra uppdraget har de en generös och långsiktig offentlig finansiering på cirka 8 miljarder kronor årligen. Bolagen ingår i den samlade svenska mediemarknaden där även privatfinansierade tv-bolag, radiokanaler, tidningar och renodlade onlinetjänster ­ingår. Det är mycket viktigt för demokratin att detta mediesystem kan fortsätta utvecklas och att sund konkurrens och mångfald råder. För att bidra till detta är det angeläget att public service-bolagen har ett tydligt definierat uppdrag och inte själva bestämmer hur de offentliga medlen används och vilka tjänster de ska erbjuda.

Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons