Till SvD.se
SvD Perfect Guide

Att läsa godnattsagor ger barnen oväntade hälsofördelar

I en ny studie har man kommit fram till att högläsning inte bara påverkar barns språkutveckling och läskunnighet – det minskar även risken för uppförandeproblem.

Text: SvD Perfect Guide - 23 april 2018
Annons

Redan från födseln lär sig barn av att interagera med andra, det inkluderar även det sociala samspelet som inträffar när föräldrar läser högt för sina barn. I en ny studie fann man att sagostunden till och med kan minska risken för uppförandeproblem som aggressivitet, hyperaktivitet och koncentrationssvårigheter.

I studien ingick 675 familjer med nyfödda barn upp till fem års ålder. I forskningsprojektet, som går under namnet Video Interaction Project, ombads 225 familjer att börja med högläsning medan resten fick agera kontrollgrupp.

Under studiens gång fick familjerna besöka en barnklinik där de fick böcker och leksaker. Föräldrarna blev sedan filmade, i ungefär fem minuter, när de läste högt för barnen och lekte med dem. Därefter kollade de på videon tillsammans med en familjecoach som visade på hur barnet reagerade under leken och högläsningen.
– Vi försöker att framhäva de positiva delarna med den här typen av aktivteter – till en början kände en del av föräldrarna sig löjliga men efter att ha sett hur mycket deras barn älskar dessa stunder blev föräldrarna motiverande att fortsätta, berättar Adriana Weisleder, en av studieförfattarna och assisterande professor på Northwestern University.

Video Interaction Project har tidigare genomförts, första gången var 1998 och då studerade man barn från födseln upp till tre års ålder hos låginkomsttagande familjer i New York. I tidigare data fann man att treåringar som utsattes för högläsning var betydligt mindre aggressiva och hyperaktiva än de som inte läste med sina föräldrar.

I den nya studien följde man barnen ända upp till skolåldern och fann då att de positiva effekterna på uppförandet höll i sig över tiden. En positiv överraskning eftersom problem med koncentrationssvårigheter och aggressioner kan försvåra skolarbetet.
Doktor Alan Mendelsohn, professor på New York University och en av studieförfattarna, tror att högläsning och fantasilekar bidrar till att barnen får en bättre förståelse för sociala och känslomässiga situationer:
– Vi tror att när föräldrar läser mer och leker mer med barnen, så får barnen en chans att sätta sig in i olika karaktärers situationer och känslor.

Annons