Kari Tarkiainen:När terrorn slog till i Stockholms skärgård

I år har 300 år förflutit sedan den ryske tsaren Peter I lät sin nya galärflotta hemsöka östra Sveriges skärgårdar och brandskatta hela kusten från Gävle till Norrköping. De så kallade rysshärjningarna har lämnat sitt arv både i lokalt folkminne och i vår Rysslandssyn i gemen. 

Publicerad
Rysk galär vid Granhamn, målning av Ferdinand Perrot.

Rysk galär vid Granhamn, målning av Ferdinand Perrot.

Annons

Det är ett välkänt faktum att varje lands nutid tenderar att kasta sitt ljus över tolkningen av dess historia. Därför har också Sveriges aktuella gränser avgränsat bilden av riket under äldre tider, då det nutida långsmala Sverige var mer fyrkantigt och även omfattade områden öster om Östersjön. Parad­exemplet på detta är stora nordiska kriget 1700–1721, ett väldigt drama med en långvarig ryssockupation av Finland och förlust av Östersjöprovinserna. Dessa händelsers svallvågor har i svenskt historieminne ofta krympt till ett relativt kort härjningskrig utanför Stockholm. 

Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons